Erikoisammattityöt

Itsessään tällainen työtermi on todella laaja, joten avaamme sitä tässä siinä merkityksellisessä asiassa mitkä alueet ovat juuri meidän erikoisammattityötä, sillä monella alalla on aina erityistä osaamista vaativia toimia.

Meillä taas tässä osiossa avataan tarkemmin sitä mitä me osaamme erittäin hyvin vaativalla alallamme.

Tämä osuuden vaativissa asioissa puhutaan ammattitermeistä ja mitä ne tarkoittaa:

IRTAIMISTOPUHDISTUS:

Irtaimistojen erikoiskäsittelyt:

Sisäilmakohteissa irtaimisto kontaminoituu eli niin sanotusti sairastuu myös rakenteissa olevien vaurioiden myötä. Erilaiset partikkelit ja mikrobit sekä sädesienet tarttuvat hyvin kiinni erilaisiin pintoihin ja juuri näiden puhdistuksessa tuleekin huomioida todella tarkasti mitä puhdistetaan, mitä kannattaa puhdistaa ja onko tuotteen arvon mukaista edes taloudellisesti tuotteita puhdistaa.

Me osaamme puhdistaa irtaimet ja arvoesineet todella huolellisesti ja taidokkaasti takuutyönä sillä erikoisosaamisemme kohdistuu täysin irtaimistojen erikoispuhdistuksiin, homepölypuhdistuksiin sekä mikrobipuhdistuksiin.

Erityistä osaamista vaativia irtaimistoja on muun muassa:

 • Arvotaiteet: kuten taulut, patsaat ja muu arvoesineistä kuten kellot, jalometallit ja keräilyharvinaisuudet ihan tekstiileistä lähtien sillä meillä on keinot puhdistaa ne niin, että tuotteet eivät vauroidu.
 • Elektroniikka tekniikka: taulut, tietokoneet, älypuhelimet, kamerat, näytöt, tulostimet, kannettavat tietokoneet, tabletit ja kikki muutkin sähköiset tuotteet. Sähkö kerää pölyä itseensä todsella paljon ja tässä on erityisen tärkeää puhdistustoimien opikea tapa jotta tuote saadaan varmuudella puhtaaksi.
 • Arkistot: Arkistoja joudutaan säilyttämään todella pitkän aikaa yleensä oli se potilasarkistoa, kirjanpidollista arkistoa tai ihan kansallisarkistoa tai kirkonkirjoja. Näihin on olemassa menetelmät jolla arkisto saadaan säilytettyä ja puhdistettua niin, että niiden käsittelyssä ei hnekilöt saa terveydellisiä oireita
 • Puolustustekniikka: Asetekniikka, puolustusmateriaalit kuten suojaliivit, käseineistö ja muu tekniikka joka on voinut olla varastoinnissa pitkään niin saadaan erityiskäsittelyssä puhtaaksi myös. Tämä on varsinkin turvallisuuden myötä turvaluokiteltua erikoisosaamista ja meillä on siihen luokitukset valmiina. Näissä tuotteissa tehdään aina protokollan mukainen tarkka turvallisuus ja toimenpidesuunnitelma huolellisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.
 • Kuljetuskalusto ja autot: Kalustossa on erityisen paljon erilaista tekniikkaa, tekstiiliä ja paikkoja joka voi olla ongelmallisen hajun lähde kuten tupakoinnin aiheuttamat hajut tai jopa kastuneet ja homehtuneet tekstiilipinnat. Me osaamme myös nämä tekniikat ja saamme sen kaluston kuntoon

Homepölysiivous:

 • Nimensä mukaan työt suoritetaan yleensä yhdessä vaiheessa, mutta olemme suositelleet pitkään jo työn vaiheistamista kahteen erilliseen osaan.
 • Homepölysiivouksessa erityiseen määreeseen tulee työn vaiheet ja oikea järjestys sekä ehdottomasti oikeat välineet ja laitteet.
 • Työssä me käytämme vain H luokiteltuja imuyksiköitä ja alipainekoneissa vähintään Hepa H 13 suodattimia kuten imuyksiköissäkin sekä valinnaisissa kohteissa jopa Ulpa suodattimia.
 • Kahden vaiheen työ käsittää sen, että ensimmäinen työvaihe suoritetaan purkutyön jälkeen homepölypuhdistuksessa ja vaihe kaksi taas korjausrakennustyön jälkeen. Näin me voidaan aina sulkea pois se mahdollisuus, että rakenteiden siään ei jää mitään haitta-aine partikkelia tai mikrobia.
 • Työtämme tukee aina myös RTA tutkijan tutkimustyöt, jotka tarvittaessa sisällytetään hintaan ja pystymme täten aina osoittamaan sen tärkeä asian eli työn puhtauden takuun ja varmuuden.
 • Kaikista tutkimustöistämme laaditaan aina raportti

Päivystystyö:

 • 24H siivouspäivystys ja vahinkotapahtumien päivystys takaa sen, että kohteeseen mennään noin 0,5-2h tarkkuudella riippuen vahingon tai tapahtuman laajuudesta, vaurioasteesta ja itsessään vaurion syntyperästä.
 • Päivystystiimimme haastattelee aina tilaajan ja mitä on tapahtunut ja toimii sen mukaan jolloin kohteen luokittelu on kolmessa eri asteessa.
 1. Pieni Vahinko
 2. Keskitasoinen vahinko
 3. Vaativa vahinko
 • Luokittelulla asetamme aina sen kohteen työn nopeuden ja sen mukaan resurssoimme kohteeseen juuri oikean määrän henkilöitä tekmään ennaltaehkäisevän jälkivahinkotorjuntatyön kuten sitä JVT työnä nimitetään.
 • Kaikissa kohteissamme laadimme aina JVT työstä raportin.

Vahinkosaneeraus:

 • Nimensä mukaan työ on vahinkotyötä eli se kohdistuu pääsääntöisesti myös jälkivahinkoon tai työhön .joka ei ole akuutti mutta havaitaan nopeasti jolloin vahinkokartoittajamme tutkii tilat ja laatii siitä kosteuskartoitusraportin mihin merkitään aina vahingon laajuus.
 • Aina on huomioitava, että itsessään purkutyön yhteydessä vahinkojen todellinen laajuus selviää.
 • Vahinkosaneeraukset ovat pääsääntöisesti seuraavissa nimiluokissa
 1. Vesivahinko
 2. Palovahinko
 3. Nokivahinko
 4. Myrskyvahinko
 5. Viemärivahinko
 6. Ilkivaltavahinko
 7. Murtovahinko
 • Näissä kaikissa on aina ne erityismääreet, jotka otetaan huomioon tilauksen tullessa ja tilaajaa haastatellessa ja erityisen tärkeää on aina huomioida ne vahingot, joita on syntynyt sillä vakuutusyhtiöt yleensä pyytävät tutkimusraporttia.
 • Tarvittaessa tietenkin kiinteistön omistaja tai vahingon kärsijä tekee asiasta oman rikosilmoituksen jos sille on tarvetta ja raportti voidaan liittää sinne mukaan yhdeksi asiakirjaksi

P1 puhdistukset:

 • Puhtaustason puhdistus liittyy myös oleellisesti tutkimuspalveluihimme Insta 800 sertifiointiin liittyen
 • Tätä luokittelua käytetään hyvin yleisesti erilaisilla rakennustyömailla, joissa on asiakirjoissa jo mainittu P1 taso ja sen vaatimat toimet erilaisissa tekniikoissa.
 • Itsessään koko rakennusprosessi silloin tuotetaan P1 tasolla ja myös loppusiivouksessa on syytä huomioida tämä taso jotta koko jana menee samalla kaavalla erittäin laadukkaasti puhtaudenhallinta suunnitelmaa noudattaen.

Virus ja bakteeridesinfioinnit:

 • Virus ja bakteerityössä myös oma henkilökohtainen suojautuminen on erityisen tärkeää.
 • Kuten Covid-19 opetti meille niin tilojen, kosketuspintojen ja muiden tartuntapintojen desinfiointi on todellisen tärkeää.
 • Hyvä ennaltaehkäisy ja virus tai bakteerien todennettua on se itse desinfiointityö tiloissa tärkeää jolloin saadaan kaikki virukset ja bakteerit eliminoitua tiloista joissa oleskellaan ja näin turvataan aina se henkilön terveys ja saadaan poistettua tartuntavaara.

Häätötapauksen irtaimistopoisto ja tilojen siivous:

 • Näissä tapauksissa useasti on tilanne se, että kiinteistö on sisätiloiltaan jo heikossa kunnossa jolloin irtaimiston hävitys tulee kyseeseen.
 • Huomioitavaa on aina se, että ennen tyhjennystä on todella tärkeää, että viranomaiset ovat siihen antaneet luvan. Huomioitavaa on myös se, että osaa irtainta tulee säilyttää jopa 6 kuukauden ajan ja ennen kuin saadaan kirjallinen lupa niin tuotteet hävitetään jätekierrätysten ohjeiden mukaan oikein.
 • Aina ei tietenkään kyseessä ole sellainen asunto, joka on poikkeavassa tilassa, mutta tyhjennyksen jälkeen tila aina siivotaan, oli se millainen tapaus vaan niin huolellisesti ja aina tulee huomioida myös siellä asunut henkilö ja sen omaisuus.
 • Tällaiset tilanteet ovat aina rankkoja jokaiselle osapuolelle tilanne huomioon ottaen ja muistetaan aina henkilöoikeudet

Kalmatyöt:

 • Henkilön tai eläimen tai muun elävän olennon menehtyessä se tuottaa hyvin pikaisesti erilaisia kemikaaleja ja emissoita tilaan, jonne on menehdytty. Varsinkin jos ehtii kulumaan aikaa niin henkilöstö voi alkaa tulemaan esille erilaisia valumia ruumiista ulos, jolloin ne tuottavat erittäin voimaakaita hajuja ja vaurioita pinnoille johon neste laskeutuu. Tässä on erityisen tärkeää, että emissiot saadaan haltuun ja pinnoitteet purettua niiltä osin kuin ne vaatii ja tutkittua vaurionlaajuus.
 • Unohtaa ei tietenkään koskaan saa, että ihmisen menehtyessä tulee ottaa huomioon niin sairaanhoidon kuten viranomaisten ohjeet ja nämä erikoispuhdistustyöt aloitetaan kun viranomaisilta on siihen saatu lupa jos se sitä edellyttää.

Hajunpoistotyö:

 • Hajunpoistotyössä EI KOKSAAN SAA KÄYTTÄÄ OTSONIGENERAATTORIA
 • Hajunpoistotyöt voidaan suorittaa muilla koneilla ja laitteilla turvallisesti, mutta aina tulee huomata, että itse hajunlähde tulee poistaa ettäö työ onnistuu sillä muuten asiaa vaan siirretään koneellisella hajunpoistolla hetkellisesti.
 • Tupakoinnin emissiot, kalma emissiot, eläinten aiheuttamat emissiot kuten virtsat ja muut ulosteet.

Pölytön saneeraus:

 • Itsessään pölytöntä saneerausta ei ole edes olemassa vaan on pölytön saaneeraus joos pölyhallinta ooin niin hyvää osastointien kanssa, että työalueelta ei pääse ympäröiviin tiloihin yhtään pölyä jolloin tullaan viitteelliseen termiin pölytön saneeraus.
 • Saneerauksen suunnittelu tulee tehdä huolellisesti ja laskea tilavuudet työtilassa mihin sitten sijoitetaan juuri oikeat koneet ja laitteet hallitsemaan työssä syntynyttä pölyä.

Palokuormat:

 • Palokuormat kertyvät yleensä putkistojen päälle, ilmastointikanavien päälle ja rasittavat huomattavasti siten myös sisäilmanlaatua.
 • Palokuormissa monesti korkeus on esteenä erityisesti päivittäiseen ylläpåidolliseen puhdistustyöhön liittyen sillä sinne ei välttämättä yletytä normaalein keinoin vaan voi vaatia nostimia tai muita erityisjärjestelyitä.
 • Tehdasolosuhteissa on tyypillistä ,että palokuormaa voi kertyä yläpuolisille osuuksille.
 • Meillä on tähän myös erittäin hyvät menetelmät ja ratkaisut olemassa sillä saamme ne hallintaan
 • Palokuormien säännöllinen puhdistus onkin erityisen tärkeää jotta voidaan enneltaehkäistä mahdollisia isoja vahinkoja ja tulipalon syttyessä ei anneta palon etenemiselle lisää polttoainetta vaan on poistettu hyvin herkästi syttyvät pölyt ja niiden aiheuttamat syttymisen suuretkin lisävauriot.

ME PIRKAN KIINTEISTÖTEKNIIKALLA OLEMME ERITYISESTI PALVELUAMMATISSA JOSSA HUOMIOIDAAN AINA JOKAINEN HENKILÖ JA JOKAINEN TYÖ ERIKSEEN.
KUKAAN EI OLE NUMERO TOISEN JOUKOSSA VAAN JOKAISELLA TYÖLLÄ ON AINA NIIN KUTSUTTU SIELU